Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Visa vägen digitalt

Visa vägen digitalt

2020 blev ett år då de flesta av oss jobbade mestadels hemifrån. Stora kontorslokaler ekade tomma, kaffeautomaterna torkade igen, de digitala mötena tog över våra liv och nya rutiner skapades.

En tanke som slagit mig är, vad händer nu med alla kontorslokaler? Kommer vi att återvända?
Ja det är klart att vi kommer… som svar på min egen fråga. Men hur kommer vi att arbeta? Hur kommer vi att nyttja lokalerna?
Min gissning är att vi kommer att vara mer flexibla. Jobba delvis hemifrån och delvis på kontoret. Kanske kommer vi också att växla hur lokalerna nyttjas.
Det finns många stora företag, myndigheter, universitet och högskolor som har enorma lokalytor. I ett mer flexibelt arbetssätt så behöver vi bli tydligare i vad som sker i vilken lokal. Det kanske inte ens bara är en byggnad utan hela områden med olika byggnader.

Här är digitala tavlor en perfekt lösning. Både inomhus och utomhus kan man enkelt underlätta för medarbetare, studenter och besökare att hitta rätt. Uppdateringen av skyltarna sker centralt och kan förändras minut för minut om så skulle behövas.

Att ha interaktiva digitala skyltar med touchskärm där besökaren själv kan knappa sig fram och söka efter rätt rum, är en annan som kan vara ett utmärkt komplement till fjärrstyrda skyltar.

Man slipper sena ankomster, förvirring och fördröjningar. Dessutom kan de digitala tavlorna användas för helt andra budskap när det finns tid för det. Jag är part i målet för jag vurmar för digital skyltning, men det är onekligen en lysande lösning… 🙂