Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Välkommen hem! En digital skärm i trapphuset.

Välkommen hem! En digital skärm i trapphuset.

En plats som blivit alltmer vanlig för digitala skärmar är trapphus… Det vill säga, i ett hus för flera familjer kan hyresvärden kommunicera direkt med de boende via digitala skärmar. Skärmar som också kan presentera de boende i huset, vem som bor i vilken lägenhet.

Men det är ändå fortfarande mest vanligt att vaktmästare eller andra promenerar runt och delar ut information på lappar i hyresgästernas brevlådor, att man använder klassiska tavlor med vita plastbokstäver för att visa besökare vem som bor på vilken våning och dessutom att hyresgäster faktiskt inte alls alltid har den information som de skulle behöva.

Ja… en närmare tanke kring vilka möjligheter digitala skärmar kan skapa i just trapphus säger mig att det är oväntat många och stora möjligheter.

Tänk dig att vattnet eller elen ska stängas av, att nya regler gäller för sopsorteringen, att det ska ordnas en gårdsfest, städning av cykelförråden, eller att man vill ge ett erbjudande om någon förmån till de boende. Då är de digitala skärmarna självklart perfekta. Informationen förmedlas när och där den är relevant och människor är mottagliga.

Kanske kan man också ge information om allt från förbrukning av energi till hur mycket sopor som fastigheten genererat, för att skapa medvetenhet kring klimat och hållbarhetsfrågor eller uppmuntra till ett förändrat beteende.

Ett trapphus känns inte påträngande som om det vore en skärm inne i lägenheten… Men det är ändå hemma hos människor. Och ett alldeles lysande sätt att nå hyresgästerna med aktuell information.