Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Skärmar för säkerhet och effektivitet inom Sjöfarten

Skärmar för säkerhet och effektivitet inom Sjöfarten

Förstärkt verklighet kallas också AR, Augmented Reality. När syftet med VR är att dölja den riktiga världen och ersätta den med en fiktiv verklighet så är istället Augmented Reality till för att tillföra något till vår riktiga verklighet. Genom att addera virtuella objekt till din verklighet får du med andra ord ut mer av vad du ser. AR används i många branscher idag bland annat används det av människor som arbetar med sjöfart.

AR kan här till exempel användas för underhåll och fartygs-inspektioner. Många av underhållsuppgifterna kan utföras med hjälp av styrprogram och verktyg som möjliggör visualisering av bilder.

AR finns också med i varvs- och designprocessen. Det simulerar virtuella projekt och hjälper till att lösa vissa tekniska problem. Genom att använda VR så kan människor få en bild av hur resultatet blir innan genomförandet.

Enligt en undersökning av Safety4Sea så är mänskliga faktorn huvudorsaken till 80 – 90% av alla incidenter i världens hamnar. En studie av Korean Maritime Safety Tribunal visar att olyckor inom sjöfarten ökat stadigt de senaste fem åren och 80 % av incidenterna beror på fel som härleds tillbaka till navigatören. Augmented Reality kan hjälpa till att visa information från olika källor sammansatta till en bild på en skärm eller genom ett par glasögon och underlättar därigenom för navigatören att på ett säkert sätt framföra fartyget.


Det här är bara några områden där teknik vars innehåll speglas på skärmar kan ge stor effekt. Och användningen av den spännande tekniken har bara börjat…