Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Skärmar – bästa inredningen i en Pop Up-butik

Skärmar – bästa inredningen i en Pop Up-butik

En Pop Up-butik är en butik som under en kortare tid får disponera en tom yta. Butiken etablerar sig inte på platsen utan finns där under en begränsad tid. Många köpcenter förväntar sig att nya butiker i stor utsträckning kommer att vara just pop up-butiker framöver. Även andra ytor kan lämpa sig utmärkt för den typ av butiker.

Hur får man en sådan yta – en tillfällig butik – att vara lockande och trevlig för besökaren? Det är ju uteslutet att bygga om eller bygga till eller att göra några andra specialanpassade lösningar.

Digitala skärmar och videoväggar är alldeles utmärkta just för detta. Butiken blir levande, du kan skapa atmosfär och dessutom får du ett antal extra butikssäljare i form av filmer och bilder som kan växla på skärmarna.

När butiken sedan ska poppa upp någon annanstans så är det bara att ta med sig skärmarna till nästa plats.