Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Nya kanaler för information i skolan

Nya kanaler för information i skolan

Skolan har börjat och på de allra flesta håll börjar elever i olika åldrar att strömma tillbaka till skolorna. Regeringen har ändrat den tillfälliga förordningen för skolan under coronapandemin och från och med den 10 augusti gäller nya regler. De innebär bland annat att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön.

Eleverna kommer med andra ord tillbaka igen.
Hur når man dem alla med information om vad som gäller för skoldagarna?

I klassrummet såklart, via lärare och annan skolpersonal. Men om man sätter upp ett antal digitala skärmar så ökar möjligheterna att sprida viktig information till elever, personal och besökare. I vilken sal ska lektionen äga rum? Vad får vi till lunch? Vi har en ny lärare på skolan. Friluftsdagen kommer att genomföras på följande sätt…

Information i stort och smått kan spridas via skärmar som kan placeras vid entren, i matsalen, uppehållsrum eller lärarrum. Möjligheterna att nå alla ökar. Informationen kan ändras flera gånger om dagen om behov finns. Digitala skyltar i skolan skapar helt nya möjligheter.