Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Information skapar trygghet och lugn och minskar riskerna för missförstånd.

Information skapar trygghet och lugn och minskar riskerna för missförstånd.

Ju svårare information, eller situation, desto viktigare är det att instruktionen är tydlig och enkel. Dessutom behöver man få informationen i rätt tid, det vill säga just när man behöver den, på ett språk som man förstår. Det ökar sannolikheten mycket för att mottagaren ska agera på rätt sätt.

Det låter som en självklarhet, men ändå så fungerar det ofta inte så. Kanske för att man inte riktigt vet vad mottagaren behöver veta, kanske för att man inte vet vilka möjligheter och kanaler man har för sin information, och ibland kanske man tror att man gjort allt rätt, men missat flera målgrupper genom att använda språk som de inte förstår eller så har man informerat vid fel tillfälle. Mottagaren har helt enkelt inte varit mottaglig, eller så har hen glömt bort vad som sades.

Det kan gälla allt från information om covid-vaccin till utrymningsvägar i en byggnad, en förklaring hur man ska sköta en maskin till viktig information inför en resa.

Oavsett vad saken gäller så ger digitala skyltar dig möjlighet att både anpassa informationen i tid, ändra språk med jämna mellanrum och säkerställa att så många som möjligt får så mycket information som möjligt.

Genom att jobba genomtänkt med information skapar du trygghet och lugn och minskar riskerna för missförstånd. Väljer du digitala skyltar så är det dessutom till en låg kostnad oavsett som du räknar per mottagare eller per dag.