Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Information i katastrofen

Information i katastrofen

Vädret gör världen osäker. Vattnet forsar fram. Vi ser på varje nyhetssändning hur människor flyr, andra hittas döda, många saknas. Klimatförändringarna tros vara den stora boven i dramat.

Människor förlorar allt och tvingas bo under bar himmel, i gymnastiksalar och på hotell i ovädret. Rapporteringen är obehaglig och tankeväckande.

Frivilligorganisationer ställer upp och hjälper människor i nöd. Privatpersoner öppnar famnen. Företag så som hotell, livsmedelsbutiker och andra bistår med det man kan mitt i kaoset.

Men vad är det som gäller? Vart ska man vända sig? Hur bör man agera för att samordning och samarbete ska flyta på bästa sätt?
Även här kan digital skyltning vara ett bra hjälpmedel. Att placera dem i mottagningscentran på hotell i skolor, gymnastiksalar och offentliga byggnader som samlar människor kan vara ett sätt att sprida viktig information snabbt till människor som varken har kvar sina mobiltelefoner eller andra kanaler för information. Att säkerställa att alla får samma information samtidigt och att på så sätt skapa trygghet och ett klokt agerande.

Hur ser nästa katastrof ut? Var kommer den att inträffa? Kan vi förbereda oss genom att skapa en infrastruktur för informationen redan nu?