Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Hjälp dina mottagare att prioritera

Hjälp dina mottagare att prioritera

Hur ska man göra för att hitta rätt information, för att veta vad man behöver veta… eller för att helt enkelt orka ta till sig alla viktiga budskap…?

Låt oss säga att det handlar om interninformation. Intranätet kryllar av information, viktiga dokument, rapporter och instruktioner, tidrapportering, nya reglementen, någon fyller år, en ny kund, framgångar, semlor kl 15, så förebygger vi arbetsplatsolyckor, och kanske vill du boka fjällstugan genom Fritidsklubben…

Interninformationen har en viktig roll att fylla för att uppmuntra, motivera, engagera, informera och skapa delaktighet.

Digitala informationstavlor är mycket bra för den interna kommunikationen. Använd dem om som ett komplement till intranätet där informationen ibland kan drunkna bland mängder av budskap. 

Genom att välja budskap för de digitala informationstavlorna har du också sorterat och prioriterat åt dina medarbetare/kollegor. Har du en tavla för varje avdelning i företaget kan du också anpassa budskapen på ett sätt som blir ännu mer relevant.

Då vet du att det viktigaste når fram. Du har en möjlighet att säkerställa att alla medarbetare – oavsett om det hänger på intranätet eller inte, faktiskt är uppdaterade på vad som sker i bolaget.

Fikarummet/matsalen är en bra placering, men även omklädningsrum, kontrollrum, entrén och konferensrum är bra platser för att sprida budskap. 

Hur ser det ut hos dig? Och vilka möjligheter har du?