Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Follow the Footprints

Follow the Footprints

2021 blev Icebug första sportskomärke att publicera klimatavtryck på alla skor. Förutom att öppna leverantörskedjan så delar man också metoden för hur man har räknat och gått till väga i process och materialval för att reducera avtrycket.

Hållbarhetsinformationen levereras direkt till konsumentens mobiltelefon via en QR-kod på skorna. Tjänsten, som kallas Follow the Footprints, innebär med andra ord att kunden genom att scanna en QR-kod med sin mobiltelefon, får fram hållbarhetsinformation om produkten direkt på skärmen. Detta gör Icebug till en föregångare i sin bransch. Här har man nyttjat den digitala tekniken, människors egna telefoner och en stor världsomspännande miljömedvetenhet för att medvetandegöra, påverka och för att sälja sina skor.
Det handlar om digital signage i det lilla och i det stora på en och samma gång.