Tusen Procent

Det handlar om digital skyltning
Startsida / Smarta skyltar i en smart stad

Smarta skyltar i en smart stad

En smart stad är en stad där man utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare mer hållbart och överlag bättre för invånarna, för besökarna och för näringslivet.
En smart stad är en hållbar stad och den blir möjlig genom uppkoppling, data som är tillgänglig för allmänheten, it-plattformar som kan kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik.

Det handlar till exempel om att visualisera data, bygga logik mellan olika typer av datakällor och att underlätta automatisering av processer.

Det finns många exempel på vad man kan göra i en smart stad. Det kan handla om kontroll över vatten & avlopp, om hantering av nycklar, om gatubelysning, om robotar som stöd inom vården, om att ha kontroll på luftföroreningar, om kartor och ritningar, om att styra trafikflöden, om det man kallar för IoT Internet of Things och mycket annat. Med hjälp av massor av data så kan man styra, anpassa och dra slutsatser som gör staden smartare och mer hållbar helt enkelt.

För att agera smart måste man ha rätt information… i rätt tid

I en smart stad ska informationen vara tillgänglig och omedelbar. Här tänker jag mig att det kan ge stor effekt att arbeta med digital signage… för att både anpassa informationen i realtid, och för att kunna delge medborgarna informationen på utvalda platser.

Det blir också kostnadseffektivt – vilket är smart i sig. Du kan ju använda samma skylt för alla typer av information. Utomhusskyltar på platser med många människor, inomhus skyltar på t ex bibliotek, gallerior och liknande…

Om du har helt aktuell information i den stund som du har möjlighet att agera på något sätt, så kan du också anpassa ditt beteende… och bli en aktiv och bra part i en smart stad.